درباره من

شیده لالمی را باید بیشتر به عنوان یک روزنامه نگار معرفی کنم و همینطور هم هست نه برای اینکه روزنامه نگاری شان و منزلت اجتماعی خاصی داشته یا دارد برای اینکه روزنامه نگاری مسیر زندگی مرا از هر سو که فکر کنی تغییر داد و زندگی من در این حرفه ذوب شد و لحظه های خوش رنگ و تلخ زندگی ام همه با فرصت ها و تهدیدهای این حرفه آمیخته بوده و هست و خواهد بود.از روزگار رفته :


 • مدرس درس گزارش نویسی دوره های آموزش روزنامه نگاری دانشجویان علوم پزشکی دوره  اول
 • مدرس درس گزارش نویسی دوره های آموزش روزنامه نگاری دانشجویان علوم پزشکی دوره دوم
 • مدرس درس گزارش نویسی دوره های آموزش روزنامه نگاری دانشجویان علوم پزشکی دوره سوم
 • دبیر سرویس اجتماعی روزنامه کلمه سبز فروردین - خرداد 1388
 • مدرس درس گزارش نویسی و شیوه نگارش فارسی دوره های آموزش روزنامه نگاری فرهنگسرای رسانه 86
 • پژوهشگر و مولف آزاد مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی از سال 85 تاکنون
 • مدیر پروژه گزارش های تحلیلی حوزه رسانه شهرداری تهران   85-89
 • مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 85-86
 • گزارشگر آزاد دو ماهنامه تخصصی شهر و ساختمان از سال 83 تاکنون
 • دبیر صفحات اجتماعی ماهنامه دنیای اقتصاد  87
 • دبیر سرویس گزارش روزنامه تهران امروز 86 87
 • خبرنگار حوزه شهری و شورای شهر روزنامه کارگزاران 85- 86
 • خبرنگار شهری ، شورا و پارلمانی خبرگزاری میراث فرهنگی از سال 81 تا مهر ماه 85
 • خبرنگار حوزه شهری و شورا روزنامه کارگزاران از سال 84 - 85
 • ·             گزارشگر  روزنامه ایران  از سال 82 تا پایان سال 84
 • گزارشگر روزنامه اطلاعات از سال 80 تا پایان سال 81 
 • برگزیده نفر اول در پنجمین جشنواره مطبوعات شهری در رشته مصاحبه  1387
 • برگزیده نفر اول در نخستین جشنواره ترافیک و رسانه در رشته مصاحبه  1386
 • برگزیده نفر دوم در نخستین جشنواره آب و رسانه در رشته گزارش توصیفی  1386
 • برگزیده نفر دوم در سیزدهمین جشنواره مطبوعات سراسری در رشته گزارش تحقیقی - توصیفی آبان 85
 •   برگزیده نفر اول سومین جشنواره مطبوعات شهری در رشته گزارش تحقیقی _ توصیفی اردیبهشت 85
 •   خبرنگار برگزیده اولین جشنواره مطبوعات تخصصی میراث فرهنگی اردیبهشت 85
 •   برگزیده نفر دوم در دومین جشنواره مطبوعات شهری در رشته گزارش تحقیقی _ توصیفی اردیبهشت 84
 •  برگزیده نفر اول دوازدهمین جشنواه مطبوعات سراسری در رشته گزارش تحقیقی مرداد 84
 • برگزیده نفر اول جشنواره مطبوعات دانشجویی آذر 81

posted under |
صفحهٔ اصلی